Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Utbildningar

Arkivutbildning på grundnivå 

Arbetar du med arkivfrågor inom Västra Götalandsregionen eller Göteborgs Stad? Då kan du gå Regionarkivets arkivutbildning på grundnivå utan kostnad. Här får du veta mer om lagstiftning, klassificeringsstrukturer, arkivvård och mycket annat. Utbildningen avslutas med en rundvandring i Regionarkivets magasin.

Tid: 24 januari, 28 februari eller 4 april 2019
Plats: Regionarkivet, Otterhällegatan 5, hörsalen, våning 10

Program

Del 1 klockan 9–12:

  • Lagstiftning och föreskrifter och riktlinjer – Genomgång av den lagstiftning som är mest central för arkivområdet samt Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering.
  • Klassificeringsstrukturer
  • Bevarande och gallring – Bevarande- och gallringsbeslut samt dokumenthanteringsplaner.

Del 2 klockan 13–15.30:

  • Arkivvård – Så ordnar du och hanterar handlingar som ska bevaras för framtiden. Arkivgodkända förvaringsmedel. Märk aktomslag och boxar. Packa handlingar i boxar.
  • Leverans av handlingar till Regionarkivet – Leveransregler. Inventera handlingar. Boka tid för leverans. Blanketter som ska användas.
  • Arkivlokaler – Kort introduktion till att planera, utföra och drifta arkivlokaler.
  • Rundvandring på Regionarkivet

Vi bjuder på fika på både för- och eftermiddagen.

Anmälan

Anmälan till utbildning 2019-01-24    Fullbokad!

Anmälan till utbildning 2019-02-28    Fullbokad!

Anmälan till utbildning 2019-04-04    Fullbokad!

Avbokning

Utbildningarna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att ha bokat av tar vi ut en avgift på 500 kronor. Du måste avboka senast en timme innan utbildningen börjar.
Skicka din avbokning via e-post till: andrea.gardell[snabel-a]arkivnamnden.goteborg.se

Inbjudan i utskriftsformat

Arkivutbildning på grundnivå 2019 (pdf-fil)

Senast uppdaterad 2019-01-14
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)