Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

För myndigheter i Västra Götalandsregionen

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
Regionfullmäktige har beslutat om Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen (2017-11-21, § 189)
 
Det styrande dokumentet gäller från och med 2018-01-01 och ersätter Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen (RF 1999-02-23, § 11) samt Riktlinjer till Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar (Arkivnämnden 2015-05-27, § 46)
 
Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
Arkivnämnden har beslutat om anvisningar för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen (2018-02-07, § 5).

 


Bildspel som använts vid Regionarkivets informationsträffar för personal i Västra Götalandsregionen om föreskrifter- och riktlinjer om arkiv- och informationshantering och dess tillämpningsanvisningar:
Senast uppdaterad 2018-04-10
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)