Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

För myndigheter i Göteborgs Stad

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
Kommunfullmäktige har beslutat om Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad (2017-11-23, § 22)
 
Dokumentet gäller från och med 2018-01-01 och ersätter Arkivreglemente för Göteborgs Stad (RF 1999-01-28, § 4) samt Riktlinjer till Arkivreglemente för Göteborgs Stad avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar (Arkivnämnden 2015-05-27, § 47)
 
Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
Arkivnämnden har beslutat om anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad (2018-02-07, § 4)
 
 

Bildspel som använts vid Regionarkivets informationsträffar för personal i Göteborgs Stad om föreskrifter- och riktlinjer om arkiv- och informationshantering och dess tillämpningsanvisningar:
Senast uppdaterad 2018-04-10
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)