Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Råd och instruktioner

Här redovisas de råd och instruktioner som Regionarkivet har tagit fram

Råd och instruktioner som gäller både Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Checklista för arkivlokaler (pdf-fil)(se handledning ”Att planera utföra och drifta arkivlokaler”)
Mall för arkivinventering (xls-fil)(se handledning ”Att inventera arkivhandlingar”)
Konceptblad för arkivförteckning
Arkivförteckningsmall för externa förteckningar
Mall för förteckning över myndighetens IT system (word-fil)
Hantering och infrysning av vattenskadade dokument (pdf-fil)
Mall för gallringsprotokoll (word-fil)
Mall för gallringsframställan (word-fil)
Exempel på arkivförtecknings innehållsförteckning (pdf-fil)

Enkelsidig utskrift och kopiering

Anvisningar enkelsidig utskrift eller kopiering bevarandehandlingar vgr och gbg (pdf-fil)
PU §27 enkelsidig utskrift eller kopiering bevarandehandlingar vgr och gbg (pdf-fil)
TU enkelsidig utskrift eller kopiering bevarandehandlingar vgr och gbg (pdf-fil)
Kommentar till tu (pdf-fil)

Råd och instruktioner för Västra Götalandsregionen

Arkivprodukter för myndigheter inom Västra Götalandsregionen  (pdf-fil)
Praktisk handledning och leveransrutiner för tandvårdsjournaler (pdf-fil)
Manual till tandvårdsjournalsregistrering (pdf-fil) (link is external)
Mall för dokumenthanteringsplan i Västra Götalandsregionen

Råd och instruktioner för Göteborgs Stad
Arkivprodukter för myndigheter inom Göteborgs stad (pdf-fil)
Mall för dokumenthanteringsplan i Göteborgs Stad

Senast uppdaterad 2018-06-26
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)