|   Kontakta oss

Arkivansvar och arkivorganisation

Varje myndighet som omfattas av arkiv- och offentlighetslagstiftningen har det fulla ansvaret för sina allmänna handlingar och arkiv. Om arkivansvaret inte delegeras till någon särskild person, är det nämnden/styrelsen som är ansvarig. För att detta ska fungera i praktiken behövs en tydlig ansvarsfördelning och en organisation som svarar för och förvaltar arkivfrågorna.

Av 6 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen respektive 6 § arkivreglemente för Göteborgs Stad framgår därför att det hos varje myndighet ska finnas en eller flera arkivansvariga samt en eller flera arkivredogörare.

Mer information finns att läsa i Regionarkivets handledning Att fastställa arkivansvar & arkivorganisation (pdf-fil).

Senast uppdaterad 2013-04-18
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)