Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Demokratins spegel: politiska affischer från 1900-talet

Tecknad affisch med en mor som håller ett barn.Regionarkivets utställning om 1900-talet politiska affischer har visats på Frölunda kulturhus, Blå stället i Angered och olika medborgarcenter. Nu kan den även beskådas här på arkivets webbplats.

Har du någonsin sett en politisk affisch från början av 1900-talet? Det är bara text. Affischer med bilder kom inte förrän omkring 1920 och användes till en början mest av arbetarrörelsen. När man började kombinera text och bild fick man helt nya möjligheter, men också nya utmaningar.

Affischer ses oftast under kort tid, på långt håll och i störande stadsmiljöer, så det gäller att de inte är för komplicerade. Enkla bilder kan dock tolkas på många sätt, och det är därför också viktigt att förankra dem med text och sammanhang. En annan utmaning är svårigheten att på en och samma gång vända sig till ett helt samhälle, till alla som kommer att se affischen. Vad någon uppfattar som ett bra budskap retar upp någon annan. Därför brukar man göra budskap väldigt allmänna, men då blir det svårt att säga något med skärpa.

Affischkonsten förändrades under 1900-talets gång. När bildaffischerna kom var de konkreta, med pedagogiska illustrationer och uppmaningar till deltagande. Mot slutet av århundradet hade de blivit generella och antydande, delgav inte budskap utan förstärkte intryck som väljaren redan fått från andra håll.

UTSTÄLLNINGEN
Utställningen Demokratins spegel producerades vid Region- och Stadsarkivet Göteborg våren 2014. Den visar ett urval av affischer från riksdagsval, kommunalval och folkomröstningar under 1900-talet. Samtliga original finns i Folkrörelsearkivet Göteborgs affischsamlingar, som är en del av Regionarkivet, och vi har konsekvent satt ut de namn partierna använder sig av idag istället för historiska partinamn. Klicka på miniatyrerna nedan för att titta närmare på affischerna!

  
       
       
     
       
       
       

KÄLLOR

Göthlund, Annette, “Bilden av ett budskap – ‘politisk reklam’ och visuell kommunikation”, i Erik Amnå och Lena Johannesson (red), Demokratins estetik, Demokratiutredningens forskarvolym, del 4, SOU 1999:129, Fakta Info Direkt, Stockholm 1999

Nittve, Lars och Bengt Lindahl, Svenska valaffischer: en studie av perioden 1920-1976, Akademilitteratur, Stockholm 1979

Westrin, Johan, Den moderata bilden, Ekerlid, Stockholm 2008

 

Regionarkivet har försökt kontakta alla som har upphovsrätt till affischerna men inte hittat samtliga. Hör gärna av dig på 031-701 50 00 eller arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se om du har information som kan hjälpa oss nå fler. Rättigheterna tillhör respektive rättighetshavare, och det här är alltså en av de delar av webbplatsen som inte ligger under fri licens -- läs mer om vår licensiering här

Senast uppdaterad 2014-09-03
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)