Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Åke Kvillerts bilder av Gårda

Åke Kvillert (1933-2012) föddes i Kristine församling i Göteborg och växte upp i stadsdelen Gårda. Han var grafiker och hängiven amatörfotograf, och i hans arkiv finns en stor mängd bilder från tidigt femtiotal och framåt. Här presenterar vi flertalet av hans fotografier med Gårdamotiv. Vi har mycket knapphändig information om var i Gårda de olika bilderna har tagits och tar tacksamt emot upplysningar!

Fotografierna publiceras under licensen Creative Commons BY 4.0. Det innebär att du får använda dem fritt, men ange att originalen finns i Åke Kvillerts bildarkiv, Folkrörelsernas arkiv, Region- och Stadsarkivet Göteborg.


     

     

     

     

     

     

     

    

Senast uppdaterad 2014-03-12
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)