Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Beställa handlingar

Här hittar du våra kontaktuppgifter.
Här hittar du våra öppettider och telefontider.

Fru Ellen Hartman telefonerar. Årtal och fotograf okända. Skolmuseets arkiv.I Göteborg och Vänersborg finns särskilda lokaler (forskarsalar/läsesalar) för de som önskar besöka arkivet för att på plats studera arkivhandlingarna. Här hittar du våra öppettider och telefontider.

I anslutning till forskarsalarna finns olika register och förteckningar över de arkivhandlingar vi förvarar. I dessa kan du söka efter de handlingar du vill forska i. Du kan också söka på nätet för att få en uppfattning om vilka arkiv vi har och vilka volymer som ingår i dem. Söka i våra register.

För att beställa upp de volymer du är intresserad av används en blankett som vi vill att du ska fylla i.

När du beställer kartor och ritningar har vi en speciell blankett. Läs mer under Kartor och Ritningar.

Du kan sedan ta del av det vi tagit fram i forskarsalen och detta är alltid kostnadsfritt (kopior kostar däremot – se nedan). Observera att framtagningen kan vara något begränsad under lunchtid (i Göteborg 11:00-13:30). Sista framtagningstid är trettio minuter innan vi stänger. 

Beställa handlingar eller kopior i förväg
Det går bra att maila din rekvisition i förväg via e-post. Du kommer att få en bekräftelse på e-post när dina handlingar finns framtagna i vår forskarsal.

Vill du beställa fram enstaka handlingar eller akter som t ex ett betyg eller en patientjournal, kontakta oss gärna i förväg eftersom framtagningen ibland kan ta tid. När det gäller sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler och socialakter (sekretessbelagda i högst sjuttio år), gör vi alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut vilket också kan ta tid.
Läs mer under Offentlighet och sekretess.

Det går bra att kontakta oss på e-post, telefon eller fax för att beställa handlingar. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

När du beställer patientjournaler lämnar du uppgift om:

 • namn (och ev dåvarande namn) och personnummer
 • namn på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning
 • tid för vårdtillfället

När du vill ha socialtjänsthandlingar lämnar du uppgift om:

 • namn (och ev dåvarande namn) och personnummer
 • vilka uppgifter/handlingar du söker, t ex socialakt, barnhemsjournal och barnavårdsmannaskapsakt, faderskapserkännande, adoptionsutredning, handlingar från ungdomshem m.m.
 • vilken tidsperiod du är intresserad av

När du beställer betyg lämnar du uppgifter om:

 •  Namn (och ev dåvarande namn) och personnummer
 •  Namn på skola och skolform (grundskola, gymnasieskola, Komvux etc.)
 •  Avgångsår och linje/program/kurs
 •  Telefonnummer du nås på dagtid
 •  Postadress

Ange även om du vill ha en vidimerad (d v s bestyrkt) kopia (kostnad: 50 kr). Om det är så att det inte finns någon betygskopia och vi behöver göra en avskrift kostar det 125 kr
 

Kopiering
Du kan i de flesta fall ta bilder av handlingarna med din egen kamera. I vissa fall kan handlingarna dock vara skyddade av upphovsrättslagen, så fråga alltid personalen först. För att få papperskopior av handlingarna eller skanning till CD tar du hjälp av personalen.

Om du inte vill eller har möjlighet att besöka oss kan vi skicka kopior till dig, t ex per post.

Kopieringstjänsterna är avgiftsbelagda. Läs vidare under kopiering och avgifter.

Senast uppdaterad 2018-02-19
 • Arkivdepå Vänersborg
  Telefon: 0521-27 84 00 (växel)