Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Skol- och vårdhemmet Stretered

Månadens arkivhandling: 
December, 2013

Skolhemmet Stretered, eller som hemmet också hette på den tid då språkbruket var ett annat, 'Skolan för andesvaga (Idiotanstalten) å Stretered', startades år 1894 som privatanstalt vid Nya Varvet. Året därpå flyttade hemmet till Kållereds socken. Den 1 januari 1900 övertogs det av Göteborgs stad och Göteborgs och Bohus läns landsting.

Hemmet fungerade som en uppfostringsanstalt för barn med begåvningshandikapp i åldrarna 6-12 år, och här fick de intagna även skolundervisning. Till en början fanns endast en avdelning, men under årens lopp växte verksamheten till att omfatta dels skolhem, som delades på försöksavdelning, egentlig skolavdelning och arbetshem, dels asyl för de som inte ansågs kunna ta till sig någon utbildning. Elever mottogs endast från Göteborgs stad och övriga delar av länet. Stretered levde kvar under ett helt sekel, men avvecklades till sist under början av 1990-talet. 

Nedan ser vi ett utdrag från skolhemmets årsredogörelse år 1896-1897 där man bland annat kan läsa om en mindre difteriepidemi som bröt ut på anstalten, varvid en av de intagna eleverna dog kort efter insjuknandet. Här redogörs också för dagordning för de intagna eleverna samt anstaltens matordning.

Stretereds årsredogörelse 1896-1897, s. 4-5. Stretereds årsredogörelse 1896-1897, s. 6.

  Arkitekt Adrian C. Peterson har gjort skissen som föreställer skolhemmets fasader år 1902.

Ritningen 'Skiss till nybyggnad av sten för uppfostringsanstalten för sinneslöa barn å Stretered (i Halland)' 

Källor 
Göteborgs kommunalkalender år 1956
Skol- och vårdhemmet Stretered, årsredogörelser 1896-1936

 

Senast uppdaterad 2013-12-05
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)