|   Kontakta oss

Landstormen sitter upp

Månadens arkivhandling: 
Juli, 2014

Äldre foto av fem män till häst.

Fotot ovan är taget den 28 mars 1914. Landstormen genomförde en två dagar lång övning inför det stora krig som man anade skulle komma, och det fanns som vi vet god anledning att öva. Drygt fyra månader efter att bilden togs, den 2 augusti 1914, bröt första världskriget ut. 

Landstormen hade funnits sedan 1885, och dess uppgift var att försvara lokalområdet och skydda fältarméns mobilisering. Manskapet bestod av de äldre årsklasserna av vapenföra män. Befälen var frivilliga och mestadels civilister, som i Göteborg sedan 1908 organiserats i Göteborgs Landstormsbefälsförening. När kriget kom och mobilisering skedde på Heden blev resultatet mer eller mindre kaos, men med tiden löste man problemen -- utrustning som saknades skaffades fram, ofta genom frivilliga gåvor, och omfattande befälsutbildningar hölls. Landstormens beredskap sades, åtminstone av Göteborgare, vara bättre i Göteborg än på andra orter. 

Källor
Göteborgs försvar, Mannerfelt, Måns (red.), Göteborg. 1917
Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar 1914, Yttranden vid Stadsfullmäktiges sammanträden torsdagen 6 augusti § 2, Göteborg. 1914

Senast uppdaterad 2014-07-07
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)