Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Om webbplatsen

Denna webbplats innehåller information om Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här finns även instruktioner för offentliga arkiv och föreningar som ska leverera handlingar till oss, samt e-tjänster som gör det möjligt att leta upp och i vissa fall se eller beställa dokument.

Webbplatsen är indelad i tre huvudavdelningar:

  • en för den som vill söka och forska, med instruktioner, beställningsformulär och möjlighet att söka i våra register,
  • en för förvaltningar, sjukhus och liknande, där enheten för tillsyn och rådgivning guidar arkivansvariga genom leveransprocessen, och en för
  • föreningsarkivet – här finns information för den som antingen vill deponera eller skänka föreningshandlingar eller forska i föreningsmaterial som redan kommit hit.

Dessutom finns fyra mindre avdelningar:

Har du synpunkter på hemsidan? Kontakta Jan Fagerberg på

jan.fagerberg[snabel-a]arkivnamnden.goteborg.se

Teknisk information
Juridisk information

Senast uppdaterad 2017-12-29
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)