Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du ledningens kontaktuppgifter.
Här hittar du våra öppettider.

Arkivdepå Göteborg och Göteborgs föreningsarkiv
Telefon:
031-701 50 00 (vx)
Fax:
031-13 09 96                                                      

Telefontider:
9.00 - 12.00 måndag - fredag  

E-post:
arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se 
Postadress:
Regionarkivet
Box 2154
403 13 Göteborg
Besöks- och leveransadress:
Otterhällegatan 5
411 18 Göteborg
Fakturaadress:
N025 Regionarkivet
Intraservice
MK 3502
405 38 Göteborg 
Org nr 212000-1355

 

Arkivdepå Vänersborg
Telefon:
0521-27 84 00 (vx:09:00-12:00)
Fax:
0521-27 84 03
Postadress:
Regionarkivet Vänersborg
Box 297
462 23 Vänersborg
Besöks- & leveransadress:                           
Niklasbergsvägen 14
Fakturaadress:
N025 Regionarkivet
Intraservice
405 38 Göteborg 
Referens/Mottagarkod 3502
Org nr 212000-1355 (Göteborgs kommun) 
Senast uppdaterad 2018-11-12
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)