|   Kontakta oss

Arkivnämnden

Enligt bestämmelserna i Arkivlagen skall det i varje kommun och i varje landsting/region finnas en arkivmyndighet. Vanligen är kommunstyrelsen eller landstings-/regionstyrelsen arkivmyndighet. Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad har valt att bilda en gemensam nämnd, Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, som är arkivmyndighet för Regionen och staden. Arkivnämnden inrättades 1999-03-01 och verksamheten regleras genom Reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad jämte Avtal om samverkan i en gemensam arkivorganisation.

E-post till Arkivnämnden skickas till adressen arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Ledamöter utsedda av Göteborgs Stad 2015-2018
Ethel Sjöberg (MP), ordförande

Sigyn Josefsson (M)

Kågan Karlsson (S)

Ersättare utsedda av Göteborgs Stad 2015-2018
Jesper Eneroth (S)

Lars O. Carlsson (M)

Jesper Berglund (V)

Ledamöter utsedda av Regionen 2015-2018
Carina Ridenius (M), vice ordförande

Kjell Aldsten (S)

Anton Abrahamsson (MP)

Ersättare utsedda av Regionen 2015-2018

Kaisa Blank Nordmark (S)

Oliver Öberg (M)

Erika Falk (KD)

 

Arkivnämndens sammanträdesdagar år 2017

  • 8 februari                 Årsrapport
  • 19 april                    UR1 (Vänersborg)
  • 7 juni                       Nya arkivföreskrifter
  • 30-31 augusti           Budgetkonferens
  • 20 september           UR 2
  • 25 oktober               Budget 2018 (Vänersborg)
  • 22 november            UR 3

 

Här kan du läsa protokoll och handlingar från nämndens möten.

 

 

Senast uppdaterad 2017-01-27
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)