Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Om Regionarkivet

Fasadbilder ur Regionarkivets presentationsfilm, 2012. Foto: Dan Kristensson.

Vår vision: som det främsta arkivet i Sverige ligger vi steget före och leder rätt information in i framtiden.

Regionarkivet är arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Det innebär att de handlingar som under åren tagits om hand för arkivering hos Göteborgs Stad, Bohuslandstinget, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting (numera Västra Götalandsregionen) förvaras hos Regionarkivet. Arkivbildningen startade i de flesta fall 1863 eftersom den moderna kommunen (staden och landstingen) började sin verksamhet det året som en följd av 1862 års kommunallagar. Men i Regionarkivet finns också åtskilliga äldre arkiv från olika borgerliga samverkansorgan. Även arkiv från lasarett och sjukhus, som tillkom långt före landstingen, förvaras hos Regionarkivet.

Arkivbeskrivning för Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Arkivnämndens klassificeringsstruktur (pdf-fil)

Arkivhandlingarna förvaras i två stora depåer, en i Göteborg och en i Vänersborg. Dessa arkivdepåer är specialbyggda för sitt ändamål och uppfyller alla krav på säkerhet och arkivklimat (temperatur och luftfuktighet). Sammanlagt finns här omkring 130 000 hyllmeter arkiv samt en ständigt växande mängd digitala arkiv.

I Göteborg och Vänersborg finns särskilda lokaler (forskarsalar) för de som önskar besöka arkivet för att på plats studera arkivhandlingarna. De flesta arkivbildarna kan sökas via Riksarkivets söktjänst NAD på nätet (link is external).

I Göteborg finns också ett särskilt föreningsarkiv.

 

 

Senast uppdaterad 2018-09-27
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)