|   Kontakta oss

Tingstadsvass – Göteborgs första flygplats

Månadens arkivhandling: 
Januari, 2013

Fotograf: John Ericsson 1932Fotograf: John Ericsson 1932

Byggnaderna i förgrunden på fotografiet ovan hör till Rosengrens kassaskåpsfabrik vid Tingstadsvass på Hisingen. Husen till vänster är Calvert & Co AB: s industrilokaler och vägen som löper mellan dem är dåvarande landsvägen till Kungälv. Det intressanta med bilden är dock den oansenliga byggnaden högst upp i bild. Det är en hangarbyggnad som hörde till flygverksamheten som bedrevs här från 1913 till en bit in på trettiotalet. Fältet mellan järnvägen och Ringökanalen (som anas högst upp till höger) ägdes av staden och hyrdes ut till entreprenörer och flygförare inom det tidiga civilflyget.

De allra första flygningarna i Göteborg skedde från Kviberg, men man flyttade av praktiska skäl till Tingstadsvass där verksamheten blev av mer reguljärt slag. Bland annat etablerade Svensk Lufttrafik AB verksamhet på fältet under början av tjugotalet.

Förhållandena på Tingstadsvass var primitiva – man hade ingen telefon och det sägs att piloterna ibland fick väja för löst springande hästar – och närheten till staden blev på sikt ett problem. Därför avtog flygandet från Tingstadsvass i och med grundandet av Torslanda flyghamn 1923. Idag upptas ytan helt av Kvillebangården och på området närmast i bild ligger Lundbyleden och Leråkersmotet.

Senast uppdaterad 2013-02-04
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)