Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Rosenskärm, akvarell av Caroline L. S. Gaudard

Månadens arkivhandling: 
November, 2013

Akvarell föreställande rosenskärm (Medinilla magnifica)

Akvarellmålningen ovan är från Trädgårdsföreningens arkiv och föreställer rosenskärm (Medinilla magnifica). Den är signerad av Caroline L. S. Gaudard och är troligtvis målad under slutet av 1800-talet.

Caroline Louise Sophie Gaudard föddes 1846 i Lausanne, Schweiz. År 1880 flyttade hon till Göteborg och försörjde sig först som språklärarinna, men startade 1893 en fotofirma. Firman verkar ha specialiserat sig på att fotografera interiörerna i välbärgade göteborgshem. Caroline avled 1929, 83 år gammal.

En del av Carolines kvarlåtenskap utgjordes av tavlor hon målat själv och flera av de tidiga fotograferna var också ursprungligen konstnärer. Många av dem var dessutom kvinnor – för kvinnor var fotografyrket en av de mest tillgängliga yrkesbanorna vid 1800-talets mitt. Dels var fältet helt nytt och fritt från traditioner och dels krävdes inte den högre utbildning som kvinnor ofta var utestängda från. Många kvinnliga fotografer drev egna företag och hade både betydande inkomster och god status i samhället. På 1860-talet arbetade minst fyrtio kvinnor som fotografer i Sverige.

Caroline L. S. Gaudard, bild ur LarsOlof Lööfs bok "Göteborgs fotografer, ateljéer och yrkesmän 1840-1910"

 

Källor
LÖÖF, LarsOlof (1999). Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän 1840-1910. Göteborg.
JACOBSON, Björn (2009). Fotografin – en teknisk landvinning och social revolution. I Viveka Overland (red): Bohuslän: årsbok 2009, Kvinnor bakom kameran. Uddevalla.
HOLMSTRÖM, Anna (2003). Fotografisk ateljé – en företagsform för kvinnor. I Anneli Palmsköld (red): Utvalda ting. Halland.

Bildkällor
Akvarell: Göteborgs trädgårdsförenings arkiv, volym Ö:2.
Porträtt av Caroline L. S. Gaudard: Lööf, LarsOlof (1999) Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän 1840-1910. Göteborg.

 

Senast uppdaterad 2013-11-13
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)