Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Pråmar på Mölndalsån

Månadens arkivhandling: 
Oktober, 2007

Ritning till vattenledning under Mölndalsån 1860    Fakturabild 1923

Mölndalsån var tidigare en viktig transportled för fabrikerna i området och man såg till att den hölls tillräckligt djup. På ritningen från 1860 syns att den var 2 meter djup. Vattenledningen från Kallebäck grävdes ner en dryg halvmeter under ån. Måtten på ritningen är fot, en fot var knappt 3 decimeter.

På en faktura från Gårda textilfabrik 1923 bogseras fortfarande några pråmar på ån, och fabriken har givetvis egen lastkaj.

Senast uppdaterad 2007-10-01
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)