Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Maria på Stigen och Mariahemmet

Månadens arkivhandling: 
December, 2010

Stigens herrgård. Här lärde Maria torparfruarna att väva och lade grunden till Mariahemmet

Hon hette Maria Andersson, men kallades Maria på Stigen.  Hon och hennes man, Magnus, flyttade in på Östra Stigens säteri i Stigen, Färgelanda i Dalsland efter giftermålet 1857. Maria var en föregångare inom svensk mentalvård som lade grunden till det som skulle bli Vänersborgs hospital och asyl och senare Restads sjukhus i Vänersborg. Hon sägs ha betraktat sådana som sågs som sinnesjuka som vanliga sjuka människor.

Maria lyckades utverka hos sin make att få satsa hela sitt fadersarv på 20 000 riksdaler på ett hem för nervsjuka kvinnor. Tidigare hade hon startat textilfabriken Stigtex med arbeterskor från Stigen. Denna verksamhet hade mötts av landshövdingen  Erik Josias Sparres gillande och stöd.  Nu kunde hon utnyttja dessa goda kontakter till att få överta huvudbyggnaden på landshövdingebostället Restad i Vänersborg för att starta Mariahemmet 1891.  Hemmet hade överläkare, sköterskor och annan personal. Provincialläkaren CA Fridman och översköterskan fröken Sofia Freding ansvarade för vården och fru Adelina Skarin var hemmets föreståndare. Marias söner Waldemar och Hjalmar skötte driften av textilfabriken i Stigen medan modern arbetade på Mariahemmet . Mariahemmet var unikt för Sverige på den tiden. Mentalvården var inte fullt utbyggd på 1890-talet. Vanliga sjukhus och ålderdomshem fick ofta ta emot sinnessjuka. Vänersborgs hospital och asyl startade 1905.

Källor

Restads sjukhus sjukhusintendenten. Tidningklipp ur Elfsborgs läns allehanda Tisdagen 30 december 1986
Fakisimilutgåva av Vänersborgs historia, Vänersborg 1993, del2, sid 259

Senast uppdaterad 2012-10-03
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)