Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Margit Hall, Chalmers första kvinnliga arkitekt

Månadens arkivhandling: 
Februari, 2007

Margit Hall med sin far ingenjören Harald Hall.    Margit Halls medlemskort till Göteborgs Högskolas Studentkår 1923.

Margit Hall (1901-1937) var den första kvinnan som tog arkitektexamen på Chalmers Tekniska Institut 1922. Hon var därmed också den första kvinnan i Sverige som tog arkitektexamen som ordinarie student. 

Margit Hall växte upp i St. Petersburg i Ryssland, men flyttade senare till Göteborg, där hon tog studentexamen vid Göteborgs Gymnasium för flickor 1919. På sommaren samma år gjorde hon praktik på arkitekt Hans Hedlunds arkitektkontor, och på höstterminen började hon vid Chalmers. Efter avslutad examen skrev Margit Hall in sig vid Göteborgs Högskola, där hon studerade konsthistoria 1922-1925. Under dessa år arbetade hon också på flera arkitektkontor, såsom Hans Hedlunds och Allan Berglunds, samt 1924-1927 på Göteborgs Stadsingenjörskontor. Margit Hall ritade flera privatvillor i Göteborg med omgivning, samt Sveriges utställningspaviljong på mässan International Trade Industry Exhibition i Brasa utanför Riga i Lettland. 1928 gifte hon sig med möbelarkitekten Per Hilding Eklund (1895-1936) och tillsammans började de rita möbler för familjeföretaget "Firma P A Eklund Snickerifabrik". Hennes liv avbröts i förtid 1937, då hon endast 35 år gammal dog på grund av cancer.

Korrespondens och några fotografier förvaras i arkitekt Margit Eklunds arkiv på Region- och Stadsarkivet Göteborg. I arkivet finns även några andra kvinnliga arkitekters ritningar och handlingar, till exempel en omfattande samling ritningar och planer av arkitekt Anna Branzell (1895-1983). Åren 1943-1960 arbetade hon som arkitekt på Byggnadsnämndens Stadsplaneavdelning i Göteborg, där hon ritade hundratals förslag till lekplatser och parker. I Byggnadsnämndens arkiv finns också bygglovsritningar till de villor och radhus som arkitekt Ingrid Wallberg (1890-1965) ritade i Örgryte i Göteborg.

Helena Werner

Senast uppdaterad 2007-02-01
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)