Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Kristidsmatlagning

Månadens arkivhandling: 
Mars, 2007

Ester Mosessons skrivelse till kristidsnämnden 16/2 1943.   Deltagare i kurs i kristidsmatlagning september-oktober 1943.    Kursmoment i 40-timmarskurs oktober- december 1943.

Kristidsmatlagning

Andra världskrigets ransonering ställde höga krav på husmödrarna. Föreståndarinnan för Göteborgs stads yrkesskolors husliga avdelning, fröken Ester Mosesson, startade våren 1942 demonstrationskurser i konservering och billiga maträtter med stöd av anslag från kristidsnämnden. Yrkesskolan svarade för lärarlöner och lokaler men undervisningsmateriel dvs matvaror skulle eleverna bekosta. För fattiga husmödrar var även denna låga kostnad ett hinder att bevista kurserna. Upp till 55 husmödrar mottogs till varje kurs. Våren 1942 hade 495 husmödrar gått kurserna, som omfattade 12 timmar fördelade på 3 tillfällen. I augusti 1942 ansökte Ester Mosesson om anslag för 20 kurser under hösten, 250 kr för matlagning och 250 för konservering. Hennes skrivelse överlämnades till en av de kvinnliga ledamöterna i kristidsnämnden, fröken Alma Ryberg, för yttrande, hon tillstyrkte och anslaget beviljades.
16 februari 1943 återkom Ester Mosesson med ansökan. Nu hade kurserna utökats till 24 timmar vid 6 tillfällen. Denna gång ansökte hon bara om 350 kr, eftersom Husmodersföreningen Hus och Hem hade beslutat att också lämna ett bidrag. Anslaget beviljades utan vidare. Hösten 1943 hade vissa kurser utökats till 40 timmar och 8 undervisningstillfällen från klockan 18-23, då eleverna sattes i praktiskt arbete efter en halvtimmes teoretisk lektion. Att döma av bild 3 var inte lektionerna särskilt präglade av kristiden. De omfattade följande moment: redningar och såser, smördeg och mördeg, geléer, köldblandningar, gasdemonstration, matsedlar och servettbrytning. 
Ester Mosesson (1891-1966) var skolkökslärarinna och sedan 1931 föreståndarinna för yrkesskolornas avdelning för husligt arbete. En sömnadslärarinna förestod avdelningen för sömmerskor. Rektor för hela yrkesskolan, som 1941 hade över 1.500 elever, var ingenjör Gösta Melander. Han hade lönegrad A 15 medan föreståndarinnorna fick nöja sig med A 8 (förste vaktmästaren hade A 5). Yrkesskolorna startade 1919 och hade från 1941 verksamhet vid Första Långgatan vid Järntorget, men kristidskurserna ägde rum i andra lokaler också bl a på Myntgatan 18 på Hisingen, där kristidsnämnden hade lokal för utdelning av ransoneringskort. Kurserna var förlagda till kvällstid, så att både yrkesverksamma och hemarbetande kvinnor kunde deltaga. De gifta kvinnorna med småbarn borde ju kunna gå hemifrån, när maken var hemma hos barnen. Dagböckerna från dessa kristidskurser ligger bland yrkesskolornas övriga dagböcker. Somliga kurser samlade uppåt 50 elever. Den dagbok från september-oktober 1943 som syns på bild 2 hade endast 23 deltagare, mest fruar men även några fröknar. Kursen varade sex veckor och hölls måndagar 7-9 på kvällen av fröken Thoresson.

Senast uppdaterad 2007-02-27
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)