Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Gumperts hörna Göteborg

Månadens arkivhandling: 
Oktober, 2004

Gumperts bokhandel 1936    Gumperts bokhandel och fabrik 1897    Gumperts bokhandel 1914

Gumperts bokhandel 1917     Gumperts bokhandel 1922     Gumperts bokhandel och fabrik 1903

Gumperts hörna var ett begrepp i Göteborg, så länge bokhandeln låg i sydvästra hörnet av Östra och Södra Hamngatorna. På firmans fakturor kan man följa hur det såg ut i hörnan. Gumperts hade inte bara bokhandel utan även ett tryckeri. På fakturabilden 1897 ser man Gumperts hörna med en bro över Östra Hamnkanalen där den mynnar ut i Stora Hamnkanalen. Det andra huset är tryckeriet som låg i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan. På fakturan 1903 är Östra Hamnkanalen igenfylld. 1914 passerar en elektrisk spårvagn och tryckeriet har flyttat till den stora byggnad vid Nils Ericssonsgatan, som revs för att ge plats åt Östra Nordstaden. 1914 har den nuvarande Lejonbron byggts, men den är inte så bred. 1917 är samma bild med annan färgton. På 1920-talet ser hörnan Södra Hamngatan 35 litet annorlunda ut och fabriken saknas, men 1936 års faktura har nya bilder av både affärshuset och fabriken.

Gumperts hörna Göteborg som utskriftsvänlig pdf-fil

Senast uppdaterad 2005-03-01
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)