Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Göteborgs Tapetfabrik

Månadens arkivhandling: 
September, 2006

Ritning till Göteborgs Tapetfabrik 1917      Situationsplan av Göteborgs Tapetfabrik 1917     Fakturabild av Göteborgs Tapetfabrik 1919

En imponerande bild av Göteborgs Tapetfabrik har påträffats i räkenskapsverifikationer i Vänersborgs hospitals arkiv i Regionarkivet Vänersborg. Man ser både själva fabriken, som låg vid Fabriksgatan 6 i Norra Gårda och ett hus inne i staden, kanske Vasagatan 36, där ägaren Carl Engblad bodde. Men byggnaderna i Gårda var nog inte riktigt så vackra i verkligheten. I Krügers ritningssamling (256:1) i Region- och Stadsarkivet Göteborg finns en ritning från 1917 till en mindre förändring av tapetfabrikens fasad inåt gården. Ritningen har gjorts i mars 1917 av Axel Engström i Göteborg, granskats och godkänts av Fritz Persson, ordförande i byggnadsnämnden i Gårda municipalsamhälle, som låg inom dåvarande Örgryte kommun. På situationsplanen syns var ändringarna skulle göras. Det verkar som om fabriken på fakturabilden 1919 blivit rätt mycket större, men Litografiska AB i Norrköping, som tryckte fakturan, kanske inte visste hur fabriken såg ut i verkligheten. Meningen med fakturabilderna var ju att imponera på kunderna. Engblad startade sin tapetfabrik 1880 och ägde från 1906 även en tapetfabrik i Norrköping. Arkivet från Göteborgs tapetfabrik förvaras på Landsarkivet i Göteborg. Engblads tapetfabriker fortlever under namnet Eco Tapeter i Borås.

Senast uppdaterad 2006-09-29
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)