Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Göteborgs äldsta apotek

Månadens arkivhandling: 
Mars, 2005

Förstoring av portalen på ritning 1803 till nytt hus för apoteket Enhörningen på Södra Hamngatan 13     Planritning av gårdshus till apoteket Enhörningen 1803 med laboratorium     Faktura från apoteket Enhörningen 1895 med  medaljer

Det första apoteket i Göteborg startades genom kungligt privilegiebrev 1642 och fick senare namnet Enhörningen. Innehavaren fick även sälja kryddor, kryddat vin och konfekt. Han fick också mark för en örtagård, där han kunde odla medicinalväxter. 1801 tillträdde apotekaren Carl Magnus Palm apoteket Enhörningen, som förstördes i branden 1802. 1803 godkändes ritningar till ett nytt stenhus på Södra Stora Hamngatan, senare Södra Hamngatan 13. Ritningen förvaras i Region- och Stadsarkivet Göteborg. Den är försedd med anteckningar om apotekare Palm, gjorda 1892 i Norrköping av Edvard Ringborg, en sonson till Palms halvsyster, som var gift med en handlande i den staden. Troligen har ritningen då överlämnats till stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Ritningsfasaden är reproducerad i Gun Schönbecks bok Göteborg genom ritningar. Byggande från äldre tid till 1900 s 63 (utgiven av Region- och Stadsarkivet 2004), men det finns även en planritning. Apoteket låg i bottenvåningen, till höger om ingången och bakom det fanns provisorns rum. Till vänster fanns kontoret. Enhörningen vilar på en klassiskt utformad portal. Bild 1 är en förstoring av fasadritningen. En trappa upp var paradvåningen med matsal, två förmak och sängkammare mot gatan, kök och pigkammare mot gården. I ett gårdshus fanns laboratorium, bagarstuga, vagnbod och stall.

Enligt Edvard Ringborgs anteckning var Palm född i Norrköping 1774 och dog 1838 på sin egendom Ekedal vid Lidköping, dit han flyttade sedan han sålt apoteket 1830.

Den eleganta enhörningen syns på apotekets räkningar till många olika sjukhus och andra vårdinstitutioner i Göteborg, bevarade i arkiven hos Region- och Stadsarkivet. På 1870-talet innehades Enhörningen av Oscar Björkbom. Han startade en fabrik för tillverkning av maltextrakt, en stärkande medicin som varit många barns skräck. Ovomaltine har använts av både barn och vuxna. Den som läst sin Nalle Puh vet att lilla Ru avskydde maltextrakt, medan hans vän den skuttige Tiger levde uteslutande på denna medicin och blev mycket stark.

Björkbom ställde ut sitt maltextrakt på världsutställningen i Paris 1878. Fakturan 1895 omtalar att maltextraktet blev prisbelönat både i Paris, London och Antwerpen samt i Malmö. På fakturan visas till vänster fram- och baksida av medaljen från Malmö 1881, med bild av Oscar II, som då kallades Sveriges Norges, Göthes och Vendes konung. Medaljen från Paris finns på båda sidor om enhörningen. Längst till höger sitter medaljen från Antwerpen (Anvers) med bild av kung Leopold, utställningens beskyddare. Det var ganska vanligt att företag som fått utställningsmedaljer visade dessa på sina fakturor som ett slags reklam. Man kan tycka att maltextrakt inte var mycket att ställa ut på världsutställningar, men tydligen uppskattades det. 1895 hade apoteket ny innehavare C G H Thedenius, som fortsatte att göra reklam för företrädarens maltextraktfabrik. Enhörningen låg kvar på Södra Hamngatan 13 till 1915, då det flyttades till hörnet av Västra Hamngatan och Kungsgatan. Apoteket finns inte kvar numera, och Södra Hamngatan 13 revs i slutet av 1970-talet.

Senast uppdaterad 2005-03-01
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)