Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Flykt undan nazisterna

Månadens arkivhandling: 
November, 2005

Brev på tyska i konsul Julius Hüttners samling i judiska församlingens arkiv

I Folkrörelsernas arkiv vid Region- och Stadsarkivet Göteborg förvaras handlingar från judiska församlingen i Göteborg. Där finns handlingar skrivna på tyska och med s k tysk stil, både från 1800-talet och 1900-talet. Här visas ett exempel från andra världskriget, då judiska församlingen och konsul Julius Hüttner arbetade för att rädda trosfränder ur Nazi-Tyskland. Mannen Max (efternamnet dolt här) som via Panama tagit sig över till USA och bodde i Brooklyn i New York, skrev den 16 september 1939 till konsul Julius Hüttner i Göteborg och bad om hjälp att rädda sin fru Margarete och dotter Ruth, som bodde i Berlin. Konsul Hüttner ordnade också med biljett till Gripsholm från Göteborg den 6 mars 1940. Men fru Margarete missförstod datum och de två damerna fick i stället åka från Genua 20 mars. Nazisternas politik var då fortfarande att så många judar som möjligt skulle lämna Tyskland, men eftersom nazizterna beslagtog deras tillgångar hade de mycket svårt att skaffa nödvändiga biljetter. Dessutom måste de i princip alltid ha visum för inresa till annat land, t ex USA. 

Herrn Konsul Hüttner Götheborg Sehr geehrter Herr! In einer Sache meiner Familie erlaube ich mir höfl. mich an Sie zu wenden, sie zu bitten, 2 einsamen Frauen aus Deutschland zu verhelfen. Herr Rabbiner D:r Loch, Götheborg Södrawegen 45 und Herr Kantor Schachtel kennen mich persönlich, als ich im November 1938 vorübergehend 5 Tage in Schweden war, als Flüchtling aus Deutschland kommend, aus dem Koncentrationslager. Ich war inzwischen 7 Monate in Panama, und bin seit 2 Monate hier in Brooklyn, ohne Arbeit, ohne Geld. Nach vielen Mühen ist es mir jetzt gelungen, für meine familie ein Affidavit an den amerikan. Consul [in Berlin zu senden.]- - - 

Översättning: I en familjeangelägenhet tillåter jag mig att vända mig till er för att bedja att ni hjälper två ensamma kvinnor ur Tyskland. Herr rabbinen d:r Loch Göteborg Södra Vägen 45 och herr kantor Schachtel känner mig personligen, eftersom jag i november 1938 tillfälligt var 5 dagar i Sverige , då jag kom som flykting ur koncentrationslägret. Jag var därefter 7 månader i Panama och är sedan 2 månader här i Brooklyn, utan arbete, utan pengar. Efter många mödor har det nu lyckats mig att få ett Affidavit att skicka till den amerikanske konsuln i Berlin. (Ett affidavit är ett bestyrkt intyg, i det här fallet intygande att Max … bodde i USA och skulle ta hand om sin fru och dotter om de fick visum och kunde resa till USA.)

Senast uppdaterad 2005-10-31
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)