Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Filip Holmqvist och skrivmetodiken

Månadens arkivhandling: 
Augusti, 2011

Filip Homqvist grundade 1885 Göteborgs Handelsinstitut. När institutet upphörde i slutet av 1970-talet överlämnades arkivet till dåvarande Göteborgs stadsarkiv. Rektor Holmqvist (1857 – 1925) var en framstående lärare i skrivmetodik och särskilt intresserad av metoder att förebygga och bota skrivkramp. Innan skrivmaskinen blivit mer allmän var skrivkramp ett fruktat tillstånd hos dem som i sitt yrke måste skriva mycket. Filip Holmqvists stora intresse för skrivmetodik och kalligrafi uttryckte han bl a genom att skapa en stor samling handböcker i skrivkonst, skrivmetodik och kalligrafi. Denna samling förvaras i Region- och stadsarkivet Göteborg.

Ett av de äldre verken i Filip Holmqvists samling är The Pen-Man's Paradise från 1696 av John Seddon. Bland grafiker som är intresserade av olika typsnitt har ett av Seddons exempel väckt särskilt intresse, ”proto-neoklassisk romersk”.

Seddon levde mellan 1644 och 1700. Han var lärare vid Sir John Johnson's Free Writing School i London.

John Seddon 1644 – 1700        The Pen-Man's Paradise

 Tidigt nyklassiskt romerskt typsnitt  Texten innehåller ett citat av Juvenalis, (Haud facile emergunt...) ungefärlig översättning: Det är verkligen svårt att nå framgång för dem vars goda förutsättningar hindras av ansträngda förhållanden i hemmet.

Senast uppdaterad 2011-07-28
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)