Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Bäckefors bruk

Månadens arkivhandling: 
Mars, 2006

Exteriör av bostadshus vid Bäckefors bruk 1946    Dagligrum i bostadshus vid Bäckefors bruk 1946

Arkitekterna R O Swensson och M L Mandelius i Göteborg gjorde 1946 ritningar till förändring av bostadshus vid Bäckefors nedlagda järnbruk bruk i Dalsland med många inredningsdetaljer (ROS nr 239). Bruket låg vid Marsjön öster om stationen. Järnvägen till Norge över Kornsjö går förbi Bäckefors men tidigare gick även järnvägen Uddevalla-Lelången, den sk pitpropsbanan över Bäckefors. På 1970-talet kunde man åka på järnväg från Mellerud upp mot Årjäng och Arvika via Bäckefors. Bäckefors bruk ägdes på 1880-talet av Baldersnäs bolag, dvs familjen Waern. Där fanns gjuteri och mekanisk verkstad och man tillverkade hästskosöm.

Blyertskisserna 1946 visar både exteriören och en interiör med invånarna vid en skön brasa i vardagsrummet. Bland ritningarna ligger även entrepenadhandlingar från 1952, så ombyggnaden kanske inte verkställdes förrän då. På 1940-talet var det svårt att få bygga. Även om kommunen beviljade bygglov så måste länsarbetsnämnden också lämna tillstånd. Entrepenadhandlingarna hade enligt påskrift skickats till direktör Mustad i Göteborg.

Senast uppdaterad 2006-03-01
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)