Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Frågor om mässlingsvaccination

Mejla in din fråga om mässlingsvaccination

Om du har behov av att få information om dina vaccinationer, skicka ett mejl till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se och ange följande uppgifter:

  • Vad du söker (till exempel lista över dina vaccinationer eller hela din journal)
  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Din folkbokföringsadress
Om din journal finns bevarad på Regionarkivet får du ett utdrag ur journalen skickat till din folkbokföringsadress. Vi hanterar alla förfrågningar så fort vi kan.

Avgifter

Om du bara vill ha en kopia av den del av journalen som handlar om vaccinationer kostar det ingenting. De första nio sidorna är avgiftsfria. Om du vill ha hela din journal kostar tionde sidan 50 kronor, och därefter två kronor per sida.

Vilka journaler finns bevarade på Regionarkivet?

På Regionarkivet finns elevhälsovårdsjournaler för skolor inom Göteborgs Stad och BVC-journaler från mottagningar inom Västra Götalandsregionen. Om du har gått i skolan i en annan kommun kan du kontakta den kommunen för att söka din elevhälsovårdsjournal. Om du som barn gick till en BVC-mottagning som tillhört ett landsting som inte tillhör Västra Götalandsregionen kan du kontakta det landstinget för att söka din BVC-journal där.

BVC-journaler för personer födda innan 1983 kan ha gallrats av vården och går därför inte längre att få fram. BVC-journaler för personer födda från och med 1983 finns bevarade och förvaras hos Regionarkivet.
Senast uppdaterad 2018-01-29
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)